HET MATERIALISEREN VAN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is niet iets waar je over droomt, maar iets dat je doet. Het gaat om actie. Daarom onderneemt Arpa altijd acties die een 'win' opleveren voor het milieu, ons bedrijf, onze onderneming en onze klanten. Zo verbeteren en concretiseren wij duurzaamheid voortdurend. Duurzaamheid bij Arpa draait om gezond verstand, een op feiten gebaseerde aanpak en volledige integratie in de bedrijfsplanning. Het gaat niet om het bereiken van nul impact in het productieproces, maar om duurzaamheid en een wieg-tot-poortbenadering. Duurzaamheid gaat vooral over het creëren van producten en materialen die zo belangrijk zijn voor mensen dat ze niet vervangen hoeven te worden.

INTERNE DUURZAAMHEID

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op een diep gevoelde motivatie om over te schakelen van 'minder slecht zijn' voor het milieu naar 'goed zijn' en het creëren van nieuwe waarde.

Richt geen schade aan (Do no harm). Wij houden ons aan de veiligheids-, product- en duurzaamheidsvoorschriften en -richtlijnen van de landen waarin wij actief zijn. Wij zijn gericht op het benutten van kansen die de milieu-impact van onze activiteiten en producten minimaliseren.

Doe goede dingen (Do good). Wij zullen onze leveranciers en klanten ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsuitdagingen. Wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden en initiatieven om duurzaamheid op langere termijn te ondersteunen en te bevorderen buiten het directe bereik van onze huidige activiteiten.

Doe dingen beter (Do better). Wij geloven dat investeren in duurzaamheid de langetermijnpositie van het bedrijf ten goede moet komen. Veel duurzaamheidsuitdagingen vormen goede zakelijke kansen die het bedrijf in staat zullen stellen te blijven groeien.

IN DE PRAKTIJK

Het verwezenlijken van duurzaamheid vereist een realistische visie, actie en een geïntegreerde aanpak in het hele bedrijf. We hebben 3 principes gedefinieerd die onze manier van denken en handelen vormgeven:

Gezond verstand. We gebruiken een benadering van gezond verstand bij het aanpakken van het onderwerp duurzaamheid. Wij geloven dat duurzaamheid een evenwichtsoefening is tussen "nul impact" en over-functionaliteit. Met andere woorden, het betekent werken aan het verminderen van de impact zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen. 

Op feiten gebaseerde aanpak. Wij geloven dat je niet kunt beheren wat je niet meet. Het aanpakken van duurzaamheid en milieubescherming begint met het kwantificeren van de impact. Door middel van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode meten wij drie belangrijke milieu-indicatoren: de watervoetafdruk, de opwarming van de aarde en de vraag naar primaire energie.

Integraal onderdeel van de Bedrijfsplanning en Evaluatiecyclus. Wij stellen onze prioriteiten op basis van de LCA-studies en van realistische maar uitdagende doelstellingen. Al onze duurzaamheidsinitiatieven zijn geïntegreerd in onze voortschrijdende cyclus van bedrijfsplanning en -evaluatie.

ga naar Duurzaamheid – Drijfveren