HET MATERIALISEREN VAN DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is niet iets waar je over droomt, maar iets dat je doet. Het gaat om actie. Daarom onderneemt Arpa altijd acties die een 'win' opleveren voor het milieu, ons bedrijf, onze onderneming en onze klanten. Zo verbeteren en concretiseren wij duurzaamheid voortdurend. Duurzaamheid bij Arpa draait om gezond verstand, een op feiten gebaseerde aanpak en volledige integratie in de bedrijfsplanning. Het gaat niet om het bereiken van nul impact in het productieproces, maar om duurzaamheid en een wieg-tot-poortbenadering. Duurzaamheid gaat vooral over het creëren van producten en materialen die zo belangrijk zijn voor mensen dat ze niet vervangen hoeven te worden.

INTERNE DUURZAAMHEID

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op een diep gevoelde motivatie om over te schakelen van 'minder slecht zijn' voor het milieu naar 'goed zijn' en het creëren van nieuwe waarde.

Richt geen schade aan. Wij houden ons aan de veiligheids-, product- en duurzaamheidsvoorschriften en -richtlijnen van de landen waarin wij actief zijn. Wij zijn gericht op het benutten van kansen die de milieu-impact van onze activiteiten en producten minimaliseren.

Doe goede dingen. Wij zullen onze leveranciers en klanten ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsuitdagingen. Wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden en initiatieven om duurzaamheid op langere termijn te ondersteunen en te bevorderen buiten het directe bereik van onze huidige activiteiten.

Doe dingen beter. Wij geloven dat investeren in duurzaamheid de langetermijnpositie van het bedrijf ten goede moet komen. Veel duurzaamheidsuitdagingen vormen goede zakelijke kansen die het bedrijf in staat zullen stellen te blijven groeien.

IN DE PRAKTIJK

Het verwezenlijken van duurzaamheid vereist een realistische visie, actie en een geïntegreerde aanpak in het hele bedrijf. We hebben 3 principes gedefinieerd die onze manier van denken en handelen vormgeven:

Gezond verstand. We gebruiken een benadering van gezond verstand bij het aanpakken van het onderwerp duurzaamheid. Wij geloven dat duurzaamheid een evenwichtsoefening is tussen "nul impact" en over-functionaliteit. Met andere woorden, het betekent werken aan het verminderen van de impact zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen. (Figuur 1)

Op feiten gebaseerde aanpak. Wij geloven dat je niet kunt beheren wat je niet meet. Het aanpakken van duurzaamheid en milieubescherming begint met het kwantificeren van de impact. Door middel van de Life Cycle Assessment (LCA)-methode meten wij drie belangrijke milieu-indicatoren: de watervoetafdruk, de opwarming van de aarde en de vraag naar primaire energie.

Integraal onderdeel van de Bedrijfsplanning en Evaluatiecyclus. Wij stellen onze prioriteiten op basis van de LCA-studies en van realistische maar uitdagende doelstellingen. Al onze duurzaamheidsinitiatieven zijn geïntegreerd in onze voortschrijdende cyclus van bedrijfsplanning en -evaluatie.

DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DE DUURZAAMHEID VAN ARPA'S PRODUCTEN

De belangrijkste drijfveer voor duurzaamheid: Levensduur. Levensduur is het uitgangspunt van onze duurzaamheidsstrategie. Hoe langer het product meegaat, hoe langer de periode is waarin de milieueffecten van de productie van grondstoffen en het productieproces worden gespreid. Doordat producten met een lange levensduur minder vaak vervangen hoeven te worden, is er minder gebruik van hulpbronnen, minder uitstoot van vervuilende stoffen en een kleinere hoeveelheid afval dan bij goederen met een korte levensduur.

De uitzonderlijke kwaliteit van al onze producten is het resultaat van deze visie, aangezien het per definitie gaat om zeer duurzame materialen met een lange levensduur.

Bouwen op duurzaamheid: Wieg-tot-poortbenadering. Wij willen verder bouwen op duurzaamheid door de fabricage van onze producten steeds duurzamer te maken door de impact van het wieg-tot-poortgedeelte van de levenscyclus van onze materialen te verminderen - van de winning van grondstoffen tot aan de fabriekspoort.

WAT WIJ TOT DUSVER HEBBEN GEDAAN

Onze lessen en vooruitgang. In de afgelopen jaren hebben we veel inspanning gestoken in het onderschrijven van een duurzame benadering door het meten en verbeteren van onze impact op het milieu. Sinds 2010 is ons energie- en waterverbruik met respectievelijk 20 en 48% gedaald, en is het aandeel gestort afval gedaald van 58% tot 15%.

Analyse van de bijdrage van ons productieproces. Elke productiestap van het laminaat draagt in verschillende mate bij tot de totale milieu-impact van ons laminaat. De afbeelding hieronder, gebaseerd op de resultaten van onze laatste LCA-studie, toont de bijdrage van de belangrijkste productiestappen (als percentage van de totale impact van de materiaalproductie). Die bijdrage wordt op haar beurt opgesplitst (ringdiagram) in het aandeel dat toe te schrijven is aan het productieproces zelf (de verbruikte energie en het verbruikte water, het geproduceerde afval en de ter plaatse veroorzaakte emissies) en het aandeel dat toe te schrijven is aan de gebruikte materialen.

WAT NOG KOMEN GAAT: ROUTEKAART VOOR DUURZAAMHEID TOT 2022

Wieg-tot-poortdoelstellingen. Wij zijn van plan een reeks activiteiten en projecten uit te voeren die onze milieu-impact waarschijnlijk als volgt zullen verminderen (in vergelijking met de resultaten van 2016):

  • Klimaatopwarming: -11%
  • Vraag naar primaire energie: -10%
  • Watervoetafdruk: -8%

Deze activiteiten variëren van het steeds efficiënter maken van ons productieproces, tot het gebruiken en ontwikkelen, waar mogelijk, van biobased chemicaliën, tot het kiezen van de minst energie-intensieve grondstoffen.

Verder dan de doelstellingen. Wij streven ernaar onze aandeelhouders voor te lichten over duurzaamheid en hen aan te moedigen duurzaamheid consequent te benaderen. In de komende 5 jaar zullen wij de leveranciers bereiken die het meest bijdragen aan onze impact, om hen onze ambities en doelstellingen uit te leggen en samen met hen mogelijkheden te zoeken die ons zullen helpen onze doelstellingen te halen. Bovendien zullen er intern opleidingen en regelmatige updates worden gegeven om al onze mensen op de hoogte te brengen van de initiatieven die wij nemen om onze impact te verkleinen en onze inspanningen voor milieubescherming te vergroten.

Tegelijkertijd zullen wij ons blijven inspannen om de nauwkeurigheid van onze LCA-gegevens te vergroten, door de input voor ons LCA-model rechtstreeks bij onze leveranciers te verzamelen in plaats van gemiddelde gegevens uit databanken te halen en door de nauwkeurigheid van de in onze fabriek verzamelde gegevens verder te verbeteren.