WAT WE TOT NU TOE HEBBEN GEDAAN

Onze opgedane ervaring en vooruitgang. De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in een duurzame aanpak door onze milieu-impact te meten en te verbeteren. Sinds 2019 hebben onze drie belangrijkste milieu-indicatoren een impactvermindering laten zien (CO2-voetafdruk met 20%, primaire energievraag met 22%, watervoetafdruk met 25%). De belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de impactveranderingen in alle categorieën waren de overstap naar 100% hernieuwbare elektriciteit vanaf 2020, het toegenomen gebruik van minder milieubelastende inputmaterialen en een hogere energie-efficiëntie.

Analyse van de bijdrage van ons productieproces. Elke productiestap van het laminaat draagt in verschillende mate bij aan de totale milieu-impact van ons laminaat.

 

 

Sustainability contribution analysis

Het kennen van de belangrijkste oorzaken van milieueffecten in het productieproces is het startpunt voor het definiëren van effectieve strategieën om de negatieve impact van een bedrijf te verminderen. Daarom identificeren we milieu-hotspots binnen het productieproces voor drie indicatoren: CO2-voetafdruk, primaire energievraag en watervoetafdruk. Dit betekent dat we analyseren wat de meest impactvolle materialen zijn en wat de meest impactvolle aspecten in het productieproces zijn, zoals warmte- en afvalproductie. Deze beoordeling vormt de basis voor de ontwikkeling van projecten om onze milieuprestaties te verbeteren, waarbij we ons richten op de elementen in het productieproces die de grootste impact hebben.

 

HOE NU VERDER: ROUTE NAAR DUURZAAMHEID IN 2030

Productieprocesdoelen. We hebben ambitieuze doelen gesteld om onze milieuvoetafdruk tegen 2026 te verbeteren, vergeleken met de basislijn van 2019: we zijn van plan om een reeks activiteiten en projecten te implementeren die onze milieu-impact (vergeleken met de resultaten van 2016) waarschijnlijk als volgt zullen verminderen:

CO2-voetafdruk: -28%
Vraag naar primaire energie: -8%
Watervoetafdruk: -5%

Om deze doelen te bereiken, richten we ons op het steeds efficiënter maken van ons productieproces, op het gebruik en de ontwikkeling, waar mogelijk, van biogebaseerde chemicaliën en op het kiezen van de minst energie-intensieve grondstoffen.
Sinds 2019 hebben we de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitsopwekking verminderd. Sinds 2020 wordt de elektriciteit die bij Arpa wordt gebruikt volledig opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Bovendien hebben we de Bloom-technologie ontwikkeld, waarbij lignine, een natuurlijk biogebaseerd polymeer, wordt gebruikt om de hoeveelheid fenol in de kernhars met 50% te verminderen.
Momenteel zijn we op zoek naar mogelijkheden om de energie en materialen die in ons proces worden gebruikt, voortdurend te optimaliseren om onze doelstellingen verder te kunnen verwezenlijken.

U kunt al onze duurzaamheidscertificaten en milieuproductverklaringen vinden op arpaindustriale.info